duminică, 20 aprilie 2008

Prevederi ale metodologiei admiterii

Desfasurarea si rezultatul admiterii• Admiterea in anul I al ciclului de studii universitare de licenta se face in principal pe baza:
• diplomei de bacalaureat
• fisei-chestionar
• unui interviu


• Pentru domeniile/specializarile: arhitectura, teatru, muzica, cultura fizica si sport, limbi si literaturi str
aine, relatii internationale si studii europene, candidatii sustin teste de aptitudini, teste de cunostinte, teste de limba, probe practice etc.


• Fisa-chestionar se semneaza de cadrul didactic membru al comisiei de admitere care a realizat interviul cu candidatul.


• Rezultatele admiterii se comunica dupa sustinerea interviului si, dupa caz, a testelor de aptitudini, de limba, a probelor practice etc.

Universitatea Spiru Haret pregateste specialisti pentru domeniile: invatamant, stiinta, cultura, arte, filosofie, sociologie, teatru, arhitectura, psihologie, drept, administratie publica, matematica, informatica, istorie, geografie, relatii internationale, limbi straine, mass-media, marketing, finante-banci, medicina veterinara si educatie fizica.

Niciun comentariu: