duminică, 20 aprilie 2008

Finante si banci

Specializare: Finante si banci http://www.spiruharet.ro/images/autorizata.gif

Specializare

Forme de invatamant

Durata studiilor


Finante si banci

Cursuri de zi

3 ani

Cursuri cu frecventa redusa

3 ani

Invatamant la distanta

3 ani

Decan:

Prof.univ.dr. Gheorghe Pistol

Prodecan:

Conf.univ.dr. Cezar Braicu

Prodecan:

Lect.univ.dr. Eduard Ionescu

Cancelar:

Prof.univ.dr. Cristina Cioponea

Catedra de Finante:

Conf.univ.dr. Ion corbuSecretar sef - Mihaela Anghelescu

Telefon / Fax: (021) 3169783

Secretariat:
Secretar sef - Mihaela Anghelescu

Telefon / Fax: (021) 3169783
Anul I zi, fr, id Bucuresti - Adriana Constantin
Anul II zi, fr – Ligia Tabara
Anul II id Bucuresti - Ionut Palade
Anul III zi, fr, id Bucuresti – Dan Dobrescu
Anul IV zi, fr, id Bucuresti – Luxita Preda
Anul V fr - Adriana Constantin

Centre id:
Telefon: 3169785/3169788/3169789; int:121

Anul I: - Doina Busa

Anul II: - Corina Blendea - Alba, Alexandria, Arad, Bacau, Baia Mare, Bistrita, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Deva, Drobeta
- Nicoleta Anton -
Cluj, Focsani, Galati, Giurgiu, Iasi, M.Ciuc, Oradea, Piatra Neamt, Pitesti, Ploiesti, Resita, Satu Mare, Sf. Gheorghe, Sibiu, Sighet, Slobozia, Suceava, Tg. Mures, Targoviste, Timisoara, Tulcea, Vaslui, Zalau, Madrid, New York, Tel Aviv, Roma, Viena.
Anul III-IV: - Oana Botez - Toate centrele ID din tara si strainatate

FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI este una dintre facultatile componente ale prestigioasei Universitati Spiru Haret, fiind autorizata sa functioneze incepand cu anul universitar 2002-2003. Actul normativ prin care facultatea a fost autorizata este Hotararea Guvernului Romaniei nr. 410/2002 privind structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamant superior, hotarare publicata in Monitorul Oficial nr. 313/ 13 mai 2002. Ulterior, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 916/ 11 august 2005 a fost aprobata structura institutiilor de invatamant superior acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu si specializarile acestora, in noua forma de organizare a invatamantului universitar (3 – 2 – 3, licenta, masterat, doctorat) in concordanta cu prevederile Legii 288/2004, in care Facultatea de Finante si Banci a Universitatii Spiru Haret functioneaza conform anexei 2 la Hotarare, cu specializarea Finante si Banci din domeniul Finante.
Incepand cu anul universitar 2005-2006, urmare a prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 916/ 11 august 2005, Facultatea de Finante si Banci din cadrul Universitatii Spiru Haret organizeaza studii universitare de licenta, la specializarea Finante si Banci, cu durata de trei ani (180 credite), pentru toate cele trei forme – ZI, FR si ID.
Inca din primul an de functionare Facultatea de Finante si Banci si-a propus sa realizeze o pregatire profesionala, stiintifica si practica de performanta a studentilor sai, astfel incat acestia sa faca fata cerintelor tot mai ridicate ale pietei muncii.
In acest context, facultatea si-a stabilit drept principal obiectiv formarea de economisti, specialisti in domeniile financiar-bancare: finante publice, finantele si gestiunea financiara a intreprinderilor si institutiilor publice, institutii financiare internationale, management bancar, moneda si credit, acestia urmand sa-si desfasoare activitatea in diverse domenii ale economiei, precum: activitatea bancara, de asigurari si reasigurari, piata de capital, control financiar, expertiza financiar-bancara etc. De asemenea, absolventii Facultatii de Finante si Banci urmeaza sa devina specialisti in administratia publica – centrala sau locala – institutii financiare si ale infrastructurii pietei de capital si, nu in ultimul rand, cercetatori in institutele de profil sau cadre didactice in invatamantul economic, liceal sau universitar.
Pentru realizarea unor asemenea obiective, in cadrul facultatii sunt create toate premisele pentru inzestrarea studentilor cu cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare, care sa permita absolventilor sa faca fata cu succes problemelor complexe cu care urmeaza sa se confrunte.
In aceste conditii, desi foarte tanara (prima promotie de absolventi a iesit de pe bancile facultatii in 2006), Facultatea de Finante si Banci si-a castigat deja o buna reputatie in randul absolventilor de liceu si speram ca aceasta reputatie sa se obtina si in cadrul institutiilor publice si a agentilor economici la care absolventii nostri urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
Acest fapt este demonstrat, in mod evident, de evolutia numarului de studenti care frecventeaza cursurile facultatii, evolutie cu adevarat spectaculoasa, exponentiala; este semnificativ numarul studentilor nostri, la cele trei forme de invatamant, de peste 9000.

Rezultatele bune obtinute in cadrul facultatii au fost posibile datorita, mai intai, conditiilor existente, iar apoi stradaniei corpului profesoral si a studentilor pentru realizarea unui invatamant de tinuta, la nivelul celor mai inalte exigente.
Prin discipline alese cu atentie, bine structurate, planul de invatamant, caracterizat atat prin stabilitate si continuitate, cat si prin flexibilitate si adaptabilitate dinamica la cerintele mediului economico-social actual, prezinta o structura si o alocare a fondului de timp corespunzatoare, ce permit realizarea obiectivelor si misiunii facultatii, la standarde europene, disciplinele si modulele specifice fiind astfel alese, incat sa raspunda cerintelor aquis-ului comunitar, prezentarii mecanismelor si institutiilor europene. De asemenea, referitor la continutul planului de invatamant, consideram ca este necesar sa mai mentionam si urmatoarele aspecte:
a. existenta unui trunchi comun pentru cele trei facultati cu profil economic ale Universitatii Spiru Haret, format din 11 discipline (ex.: Economie politica, Matematici economice, Contabilitate, Finante, Management, Marketing, Drept etc.);
b. din totalul celor 59 de discipline prevazute in planul de invatamant, un numar de 36 au caracter obligatoriu, 12 optional, iar restul de 11 au caracter facultativ;
c. din totalul disciplinelor predate 21% sunt discipline fun-damentale, 73% sunt de specialitate si 6% au caracter optional.
Pentru toate aceste discipline exista programe analitice, corespunzator structurate si bine delimitate. De mentionat si faptul ca toate disciplinele cuprinse in planul de invatamant sunt acoperite cu manuale si cursuri universitare elaborate de cadrele didactice titulare, precum si cu caiete de lucrari aplicative si culegeri de probleme, necesare formarii deprinderilor si abilitatilor viitorilor specialisti in economie, tiparite in cadrul Editurii Fundatiei Romania de Maine.
Un asemenea material didactic permite studentilor facultatii studiul individual, fie la biblioteca facultatii, fie la domiciliu. Elaborate potrivit planului de invatamant si prevederilor programelor analitice, la un nivel stiintific pe masura prestigiului universitar al autorilor, lucrarile in cauza pot fi achizitionate de catre studentii facultatii, indiferent de forma de invatamant, cu o reducere de 30% fata de pretul din librarii. Alaturi de manuale si cursuri universitare, Sintezele din Platforma Blackboard au un deosebit rol in pregatirea acestora, reusind sa faca o prezentare succinta dar adecvata a disciplinelor de studiu din fiecare an universitar, astfel incat studentii sa reuseasca sa-si faca o imagine concludenta asupra continutului materiei ce urmeaza sa fie studiata si insusita. Acestea se distribuie gratuit studentilor de la invatamantul la distanta.
Trebuie mentionat faptul ca planurile de invatamant, programele analitice si, implicit, manualele universitare sunt atent monitorizate, punandu-se un deosebit accent pe adaptarea lor la cerintele pietei fortei de munca din Romania si Europa. Pentru aceasta, periodic, se realizeaza studii asupra aspectelor definitorii ale mediului economic si social, intern si international, in general, ale pietei muncii, in particular, punandu-se accent pe insusirea de catre viitorul economist finantist a cunostintelor si deprinderilor cerute de societate si economie.
In cadrul procesului de invatamant se acorda o atentie cu totul deosebita atat transmiterii unor cunostinte solide de specialitate, cat si formarii deprinderilor de utilizare a echipamentelor moderne de calcul electronic in prelucrarea informatiilor statistice si financiar-bancare (facultatea este dotata cu un numar impresionant de calculatoare). In acest scop sunt organizate seminarii cu caracter aplicativ, lucrari de laborator, in cadrul carora se realizeaza studii de diagnostic, multe dintre ele finalizate cu adoptarea unor solutii decizionale.

De asemenea, se pune accent pe insusirea, la un nivel ridicat, a cel putin doua limbi de circulatie internationala.
Este de mentionat faptul ca in cadrul facultatii, ca de altfel, in intreaga Universitate, se practica sistemul de credite transferabile, un sistem modern, ce faciliteaza mobilitatea activitatii studentilor nostri.
Asemenea realizari sunt si rodul corpului profesoral ce-si desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Finante si Banci, indiferent de catedrele de care apartin. Cadrele noastre didactice, recunoscute ca atare in lumea economica, se preocupa permanent pentru realizarea cu succes a obiectivelor si misiunii propuse. Cea mai mare parte a corpului profesoral este formata din cadre didactice proprii, angajate in cadrul Universitatii Spiru Haret. Din numarul total de cadre didactice, peste 45% sunt profesori si conferentiari si circa 90% sunt doctori sau doctoranzi. De mentionat si preocuparea conducerii Universitatii pentru selectarea, atragerea si formarea de cadre didactice din randul absolventilor facultatilor economice ale Universitatii Spiru Haret.

Rezultatele de exceptie obtinute de studentii facultatii de Finante si Banci se datoreaza intr-o mare masura si bazei materiale de care dispunem. Amintim aici imobilul modern in cadrul caruia isi are sediul Facultatea de Finante si Banci, salile de curs si de seminar, laboratoarele dotate cu un numar mare de calculatoare, moderna biblioteca etc. In acest context, este de mentionat ca in cadrul orelor de laborator si a celor mai multe seminarii fiecare student poate lucra individual pe calculator, acumuland cunostinte practice fara de care nu ar putea sa reuseasca in profesie. Mai mult, se pare ca suntem printre putinele universitati in care examinarile semestriale sau anuale se desfasoara prin mijloace electronice (pe calculator).
Desigur, dispunand de o asemenea tehnologie informationala, Universitatea si-a realizat un site propriu, unde este gazduita si pagina Facultatii de Finante si Banci. Prin intermediul acesteia se realizeaza o comunicare directa, permanenta intre studenti si cadrele didactice, o comunicare in timp real. De asemenea, prin Internet studentii nostri au acces la biblioteca virtuala, toate aceste lucruri fiind apreciate ca atare de catre acestia.
Facultatea de Finante si Banci, ca de altfel si celelalte facultati economice, dispune de o biblioteca de profil, situata in acelasi corp de cladire, biblioteca ce asigura cea mai mare parte a materialelor didactice necesare pregatirii studentilor, indiferent de forma de invatamant.

Majoritatea celor peste 5000 de titluri de carte sunt editate de catre Editura Fundatiei Romania de Maine si apartin cadrelor didactice ce-si desfasoara activitatea in cadrul catedrelor de specialitate. La aceste carti – tratate, manuale, cursuri, caiete de lucrari practice – trebuie adaugate colectiile de reviste de specialitate, romanesti si straine, ca si cele mai importante publicatii, cotidiene sau periodice.
Studentii au posibilitatea de a consulta materialele bibliografice dorite in sala de lectura special amenajata, care ofera cele mai bune conditii de studiu.
Facultatea de Finante si Banci acorda o atentie cu totul deosebita activitatii de cercetare stiintifica, atat in randul cadrelor didactice, cat si al studentilor. In acest sens, sesiunile stiintifice anuale devenite traditionale se bucura in continuare de un deosebit succes, de o participare numeroasa, activa si creativa, iar cadrele didactice isi valorifica materialele publicate in „Analele Universitatii Spiru Haret”, Seria Economie. In plus, exista preocupari ale conducerii facultatii pentru realizarea de programe de cercetare proprii, de multe ori fina-lizate prin incheierea de contracte economice cu beneficiarii interesati sau prin publicarea lor in reviste de specialitate de prestigiu, din tara sau strainatate, cat si din cadrul Editurii Fundatiei Romania de Maine.
O prezentare, fie ea si succinta, a Facultatii de Finante si Banci, nu poate sa nu aiba in vedere si alte aspecte:
a. preocuparea conducerii facultatii pentru buna organizare a practicii de specialitate, atat ca numar de ore, cat si ca pozitionare in cei trei ani de studiu. De regula, studentii nostri efectueaza o asemenea practica in cadrul Bancii Comerciale Romane, dar si la alte institutii
financiar-bancare, bucurandu-se de atentia si indrumarea corespunzatoare;
b. rolul de maxima importanta pe care il are in informarea viitorilor specialisti Televiziunea Romania de Maine (TVRM) si revista saptamanala Opinia Nationala, in care apar prelegeri, consultatii etc.;
c. dezvoltarea in cadrul Universitatii Spiru Haret, in general, si a Facultatii de Finante si Banci, a invatamantului la distanta (ID), oferindu-se studentilor ce frecventeaza o asemenea forma de invatamant toate conditiile cerute;
d. grija conducerii Fundatiei Romania de Maine pentru stimularea studentilor ce se remarca in pregatirea profesionala, prin acordarea de burse de merit sau prin premierea la sesiunile stiintifice organizate anual;
e. posibilitatea acordata studentilor care doresc sa obtina si o pregatire psihopedagogica si, implicit, o calificare in domeniul didactic, de a se inscrie la programul de pregatire psihopedagogica si metodica, program realizat de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universitatii, potrivit legislatiei in vigoare.

Apreciem ca toate cele de mai sus reprezinta elemente de promovare a Facultatii de Finante si Banci atat in Romania, cat si in strainatate.

2 comentarii:

alina spunea...

Sunt studenta la ''Bogdan Voda'' Baia Mare la specializarea ''Finante si banci'' iar intrebarea mea este : ''Pot da licenta la ''Spiru Haret'' si daca da , cum ? VA MULTUMESC!

mihaela spunea...

sunt studenta la Academia Comerciala Satu Mare la specializarea Finante si banci iar intrebarea mea este daca pot sa ma transfer la Spiru Haret din Baia M are la acelasi profil,si daca da ,cum?facultatea este acreditata?va multumesc