duminică, 20 aprilie 2008

Istorie

Specializare: Istorie

Specializare

Forme de invatamant

Durata studiilor


Istorie

Cursuri de zi

3 ani

Cursuri cu frecventa redusa

3 ani

Invatamant la distanta

3 aniDecan:

Prof.univ.dr. Alexandru Dutu

Cancelar:

Conf.univ.dr. Rodica Ursu

Catedra de Istorie:

Prof.univ.dr. Lache Stefan

Secretar an I - II:

Georgescu Ana Andreea

Secretar sef an III - IV - V:

Dana Petcu


Planul de invatamant este intocmit in raport cu standardele nationale, urmarindu-se adecvarea la criteriile invatamantului de performanta. Disciplinele obligatorii, a caror pondere este descrescatoare o data cu trecerea spre anul al doilea de studiu si urmatorii, au in vedere acumularea de catre studenti a cunostintelor de baza, specifice istoriei.

Disciplinele optionale (de specialitate si complementare), cele facultative, cursurile si seminariile speciale vizeaza aprofundarea pregatirii si specializarea studentilor. Facultatea ofera studentilor sai posibilitatea pregatirii si in domenii precum: arhivistica, muzeologia si muzeografia istorica, istoria religiilor, istoria militara, numismatica, biblioteconomia istorica, etnografia, antropologia, informatica, utilizarea metodelor statistice in istorie etc.

Disciplinele din domeniile filosofiei, economiei, politologiei, sociologiei, istoriei artelor sunt menite sa contribuie la dezvoltarea orizontului de cunoastere al studentilor.

Practica de specialitate se efectueaza la statiuni, santiere arheologice, indeosebi la santierul arheologic propriu al facultatii, iar practica documentara, de cercetare si bibliografica, in arhive, biblioteci si muzee de profil.

Pregatirea psihopedagogica si metodica se realizeaza prin studierea disciplinelor din planul de invatamant al Departamentului pentru pregatirea personalului didactic. Psihologia educatiei, Pedagogie, Sociologia educatiei, Metodica predarii istoriei, Management educational. Absolventilor facultatii care au parcurs disciplinele de pregatire psihopedagogica si metodica li se elibereaza certificate de absolvire care atesta abilitatea pentru a functiona in calitate de cadre didactice.

Niciun comentariu: