duminică, 20 aprilie 2008

Medicina veterinara

Specializare: Medicina veterinara

Specializari

Forme de invatamant

Durata studiilor

Invatamant universitar cu licenta - medicina veterinara-

Cursuri de zi

6 ani

Alte activitati
Invatamant universitar de masterat cursuri de zi 1,5 ani
Asistenta sanitar-veterinara prin clinicile veterinare ale facultatii
Cercetare stiintifica
Diagnostic de laborator

Decan:

Prof.univ.dr. Danut Turcu

Cancelar:

Conf.univ.dr. Carmen Berghes

Catedra de Invatamant preclinic:

Prof.univ.dr. Toma Coman

Catedra de Invatamant clinic:

Prof.univ.dr. Gheorghe ParvuFacultatea de Medicina Veterinara a fost organizata in cadrul Universitatii ,,SpiruHaret” si autorizata sa functioneze ca unitate de invatamant superior prin H.G. 568/1995. In anul 2002, aceasta a fost acreditata prin H.G. 944/2002 si reconfirmata in anul 2003 prin H.G. 682 si 1082/2003 publicata in M. O. 687/30.09.2003.

Facultatea de Medicina Veterinara are o durata a ciclului de invatamant de 6 ani, conform H.G. 1477/2003 – invatamant de zi. Fiecare an de studiu este prevazut cu 60 de credite. Numarul total de credite transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de 360, la care se adauga 57 credite pentru disciplinele facultative. La examenul de licenta se mai adauga 10 credite, din care 5 pentru examenul teoretic si practic de specialitate si 5 pentru sustinerea publica a lucrarii de diploma.

La absolvirea facultatii, tinerii obtin titlul de doctor medic veterinar.

Inscrierile pentru admitere incep din data de 20 iunie si se desfasoara pe baza mediei obtinute la bacalaureat si a interviului sustinut cu profesorii si conferentiarii facultatii.

Niciun comentariu: