duminică, 20 aprilie 2008

Geografie

Specializare: Geografie

Specializare

Forme de invatamant

Durata studiilor


Geografie

Cursuri de zi

3 ani

Cursuri cu frecventa redusa

3 ani

Invatamant la distanta

3 aniDecan:

Prof.univ.dr. Ion Zavoianu

Prodecan:

Conf.univ.dr. Liliana Guran

Sef de catedra Geografie umana si economica:

Prof.univ.dr. Vasile Glavan

Secretar stiintific:

Prof.univ.dr. Adrian Cioaca


Planul de invatamant este intocmit si structurat in concordanta cu standardele nationale si internationale ale geografiei fundamentale si aplicative, punandu-se accentul pe realizarea unui invatamant de performanta.

Procesul didactic este axat pe pregatirea de profesori de geogafie pentru invatamantul preuniversitar, precum si de specialisti in cercetarea stiintifica a mediului sau in studiile dezvoltarii regionale durabile. Pentru pregatirea profesorilor sunt organizate cursuri facultative si practica pedagogica, iar pentru formarea de specialisti in cercetarea mediului sau in cea a studiilor dezvoltarii regionale, cursurile sunt optionale sau facultative.

Majoritatea cursurilor geografice sunt intregite prin lucrari de laborator, pe discipline, in cadrul carora studentii efectueaza analize si probe la diferite aparate de profil, realizeaza reprezentari grafice si cartografice pentru variate fenomene geografice, precum si prin seminarii, in care au loc discutii de verificare si de aprofundare a cunostintelor prezentate la curs.

O deosebita atentie se acorda aplicatiilor practice anuale sau de scurta durata. Astfel, sunt organizate aplicatii in zona vaii Prahova, in zona lacului de acumulare Portile de Fier sau pe diferite trasee din tara. Cadrele didactice care participa la aceste aplicatii asigura explicatiile de specialitate.

Consideram ca o realizare importanta in cadrul facultatii noastre infiintarea Centrului de Cercetari Geografice, cu personalitate juridica, ce are ca obiectiv central realizarea de studii stiintifice geografice, fizice si socio-economice pe baza de contracte si protocoale.

Niciun comentariu: